Bygg og anlegg

Bygg- og anleggsbransjen er en av de største industriene i Norge etter olje og havbruk. Bransjen opplever store endringer med endrede rammebetingelser, konsolideringer, dokumentasjonskrav, høy kapitalbinding og prosjektrisiko. Vi kjenner bransjen, og har gjennomført flere transaksjoner innenfor ulike deler av bransjen i løpet av en periode på 20 år.

Veridian-Corporate-Sektorfokus-800x400-1

Veridian Corporate AS

Litt om oss

Veridian Corporate leverer rådgivning innen kjøp & salg av virksomheter, kapitalinnhenting og annen finansiell bistand.

Vår kreativitet, erfaring og metodiske tilnærming skaper merverdi for våre oppdragsgivere. Veridian Corporate tilstreber å ha inngående kunnskap, og et bredt nettverk av relevante aktører innen utvalgte bransjer.