Management buy-out (MBO)

Salg til ledende ansatte fremfor salg eksternt er en enklere prosess, da ansatte kjenner selskapet godt, og det blir lite forandringer i det daglige.

Prosessen er diskre overfor markedet, og det blir liten grad av usikkerhet blant selskapets øvrige ansatte, kunder og leverandører. Ulempen med en MBO er at det er få synergier fra kjøpers side, og selskapet blir således ikke nødvendigvis mer konkurransedyktig etter et salg. På en annen side ser man ofte omsetnings- og resultatvekst i selskaper som har gjennomført en MBO som følge av økt motivasjon blant ansatte som harer blitt aksjonærer.

Teamet i Veridian Corporate har gjennomført flere interne transaksjoner med gode modeller for slike overtakelser, hvor prosess, økonomi og avtaleverk er svært gjennomarbeidet. Juridisk kompetanse tilpasser og kvalitetssikrer avtaleverket til det enkelte prosjekt.

Veridian Corporate AS bistår med:

  • Verdivurdering av virksomhetene, for å synliggjøre en verdi
  • Gjennomgang av ulike finansieringsløsninger/overtakelsesmodeller som sannsynliggjør en transaksjon
  • En due diligence (DD) i en MBO-prosess er forholdsvis enkel, da de ansatte kjenner selskapet
  • Dokumentasjon ved inngåelse av intensjonsavtale (Letter of Intent, LOI), kjøps-/salgsavtale (Share Purchase Agreement, SPA), samt bistand ved eventuelt utarbeidelse av aksjonæravtale og ulike skattespørsmål rundt transaksjonen
Veridian Corporate AS

Litt om oss

Veridian Corporate leverer rådgivning innen kjøp & salg av virksomheter, kapitalinnhenting og annen finansiell bistand.

Vår kreativitet, erfaring og metodiske tilnærming skaper merverdi for våre oppdragsgivere. Veridian Corporate tilstreber å ha inngående kunnskap, og et bredt nettverk av relevante aktører innen utvalgte bransjer.