Verdivurdering av virksomhet

En eksternt, uavhengig verdivurdering av virksomhet er et nyttig, og viktig dokument i flere sammenheng enn ved kjøp og salg.

Veridian Corporate har lang erfaring innenfor verdivurdering av selskaper og næringseiendom, og vi ser at dette er viktig dokumentasjon i en rekke tilfeller som ved emisjon, dokumentasjon ovenfor bank, dokumentasjon ovenfor utålmodige aksjonærer eller som en dokumentasjon i forhold til vurdering av ulike strategiske endringer i selskapet.

Veridian-Corporate-tjenester-800x400-9

Veridian Corporate AS

Litt om oss

Veridian Corporate leverer rådgivning innen kjøp & salg av virksomheter, kapitalinnhenting og annen finansiell bistand.

Vår kreativitet, erfaring og metodiske tilnærming skaper merverdi for våre oppdragsgivere. Veridian Corporate tilstreber å ha inngående kunnskap, og et bredt nettverk av relevante aktører innen utvalgte bransjer.