Emisjon, kapitalinnhenting & folkefinansiering

Selskapet har behov for fremmedkapital for å realisere selskapets vekststrategi.

Veridian Corporate har ikke konsesjon fra Finanstilsynet for kapitalinnhenting.

Vi kan imidlertid bistå som rådgiver for å sikre at selskapet selv kan hente nødvendig kapital som trengs for å realisere sine vekstplaner. Det innebærer å synliggjøre hvilke kapitalbehov selskapet har, og hva slags finansieringsstrategi som kan fungere. Det er stor forskjell på gjeld og egenkapital, på ulike investorgrupper og långivere, og hvordan man skal henvende seg, og forholde seg til disse. Profesjonelle investorer som fond og family offices, har en helt annen tilnærming til en investering enn for eksempel strategiske investorer, eller investorer som utgjør folkefinansiering-segmentet.

Utarbeidelse av investorpresentasjoner, prospekt og investormålgrupper

Veridian Corporate bistår selskaper med utarbeidelse av verdivurderingsmodeller og markedsføringsmateriell basert på valgt kapitaliseringsstrategi. En god beskrivelse av selskapet og selskapets muligheter er en svært viktig del av en vellykket kapitalinnhenting.

Ved å gjennomføre en grundig jobb i å presentere selskapet på en effektiv, informativ og visuell måte øker sannsynligheten for en vellykket prosess. Dette kan også være gjennom bruk av video, pressemeldinger og digital markedsføring i samarbeid med våre samarbeidspartnere der dette er hensiktsmessig. Vi utarbeider også prospekt i tilfeller der selskapet utløser prospektplikt, og bistår med registrering av dette.

I parallell med utarbeidelse av markedsføringsmateriell som beskrevet, bistår vi gjerne selskapet med å identifisere relevante målgrupper som selskapet kan henvende seg til for å søke kapital.

Strategisk bistand ved emisjoner, folkefinansiering og andre strategiske muligheter som innebærer tilførsel av kapital

I en emisjonsprosess bistår vi selskapets egen kapitalinnhenting. Dette gjelder bistand ved utarbeidelse av intensjonsavtaler, tegningsblanketter og transaksjonsdokumenter. Dersom selskapet ønsker å hente penger via en folkefinansieringsplattform, kan vi bistå med å organisere selskapets egen plattform som kan brukes igjen og igjen, utarbeide en solid markedsføringsstrategi for en vellykket kampanje, og med planleggingen av livet etter at emisjonen er på plass.

I tillegg til vår erfaring fra egenkapitalmarkedet, har vi erfaring med, og et stort kontaktnett mot ulike banker. Her kjenner vi også til hvilke krav bankene stiller, og hvilke finansieringsmuligheter dette gir utover ren egenkapital.

Vår kjennskap til transaksjonsmarkedet gjør at vi mange tilfeller kan komme med unike og kreative anbefalinger som optimaliserer prosessen.

Et veldokumentert presentasjonsdokument er viktig for å presentere selskapet på riktig måte.

Veridian Corporate AS

Litt om oss

Veridian Corporate leverer rådgivning innen kjøp & salg av virksomheter, kapitalinnhenting og annen finansiell bistand.

Vår kreativitet, erfaring og metodiske tilnærming skaper merverdi for våre oppdragsgivere. Veridian Corporate tilstreber å ha inngående kunnskap, og et bredt nettverk av relevante aktører innen utvalgte bransjer.