Fusjon med annen virksomhet

I flere bransjer opplever man store endringer i rammebetingelser, noe som igjen tvinger frem krav om lavere kostnader, effektivisering, økt kompetanse, utvikling av teknologi, eller andre forhold som er lettere å gjennomføre i et større system.

I slike tilfeller vil virksomheter som søker sammen for å skape synergier bli mer konkurransedyktige. Eksempler er IT utvikling i banknæringen siste 20 år, varehandel med krav om nettsalg, regnskapsbransjen med automatiserte systemer og leverandørindustrien med økt krav til dokumentasjon. Vi har sett konsolideringer i en rekke bransjer for å bli mer konkurransedyktige i forhold til teknologiutvikling og nye rammebetingelser. De som ikke blir med på konsolideringsbølgen vil ofte få reduserte marginer, og igjen en lavere verdi når et salg/fusjon blir nødvendig.

Veridian Corporate AS bistår med:

  • Verdivurdering av virksomhetene på samme vilkår med forslag til bytteforhold
  • Analyse av synergier og muligheter sammen, samt verdivurdering av disse
  • Valg av transaksjonsløsning
  • Tilrettelegging for due diligence (DD) av begge selskapene
  • Dokumentasjon ved inngåelse av intensjonsavtale (Letter of Intent, LOI), kjøps-/salgsavtale (Share Purchase Agreement, SPA), samt bistand ved eventuelt utarbeidelse av aksjonæravtale, ulike skattespørsmål rundt transaksjonen.
  • Modeller for å optimalisere verdien mot ansattes lojalitet til transaksjonen
Veridian Corporate AS

Litt om oss

Veridian Corporate leverer rådgivning innen kjøp & salg av virksomheter, kapitalinnhenting og annen finansiell bistand.

Vår kreativitet, erfaring og metodiske tilnærming skaper merverdi for våre oppdragsgivere. Veridian Corporate tilstreber å ha inngående kunnskap, og et bredt nettverk av relevante aktører innen utvalgte bransjer.