Forberedelse til salg

Vurderes salg av virksomheten, eller har mulige kjøpere vist interesse for selskapet?

Det er mange grunner til salg av bedriften, men det handler til slutt om å være godt forberedt for å kunne optimalisere resultatet av en selskapstransaksjon. Vi i Veridian Corporate har lang erfaring i å bistå virksomheter forut for oppstart av en salgsprosess, og ved å gi råd til verdiskapende aktiviteter i selskapet.

Veridian Corporate AS tilbyr:

  • Vi tilbyr analyse av virksomheten for å synliggjøre nåsituasjonen, og for å diskutere ulike tiltak/muligheter som gir en merverdi for dagens aksjonærer. Vår analyse er basert på kostnad mot nytteverdi. I en slik situasjon kan det ofte være tilstrekkelig å synliggjøre tiltaket for kjøper, og nødvendigvis ikke gjennomføre alle aktuelle tiltak.

  • Våre anbefalinger er tiltak som synligjør verdiene, det være seg regnskapsmessige endringer eller operasjonelle og organisatoriske endringer. Eksempelvis kan det være omorganisering, rekruttering, en relokalisering, refinansiering, endring av produktportefølje, osv. Typisk vil en gjennomgang av virksomheten avdekke områder hvor det er behov for formalisering som arbeidskontrakter, husleiekontrakter, forsikringsavtaler med mer. Summen av tiltakene vil kunne forsikre en kjøper om at selskapet driver etter normale forretningsprinsipper, og at kjøpers risiko er transparent og håndterbar.

  • Vårt kjennskap til transaksjonsmarkedet gjør at vi i mange tilfeller kan komme med anbefalinger som spisser virksomheten i henhold til hva potensielle kjøpere ønsker. Dette vil kunne gjøre det lettere for en mulig kjøper å starte en prosess.
Veridian Corporate AS

Litt om oss

Veridian Corporate leverer rådgivning innen kjøp & salg av virksomheter, kapitalinnhenting og annen finansiell bistand.

Vår kreativitet, erfaring og metodiske tilnærming skaper merverdi for våre oppdragsgivere. Veridian Corporate tilstreber å ha inngående kunnskap, og et bredt nettverk av relevante aktører innen utvalgte bransjer.