Fisjon av virksomhet

Virksomheter har ofte behov for strategiske endringer som etablering av nye datterselskaper, flytte deler av virksomheten inn i nytt selskap, etablering av holdingselskap, utskillelse av eiendom, osv.

I flere tilfeller medfører dette en fisjon (deling) av eksisterende selskap, og det er behov for dokumentasjon av verdiene i selskapet. Vi har lang erfaring innenfor feltet, og utfører i den forbindelse verdivurderinger, ofte etter forespørsel fra selskapets revisor.

Veridian Corporate AS

Litt om oss

Veridian Corporate leverer rådgivning innen kjøp & salg av virksomheter, kapitalinnhenting og annen finansiell bistand.

Vår kreativitet, erfaring og metodiske tilnærming skaper merverdi for våre oppdragsgivere. Veridian Corporate tilstreber å ha inngående kunnskap, og et bredt nettverk av relevante aktører innen utvalgte bransjer.