Kunnskapsbedrifter

Kunnskapsbedrifter kjennetegnes ved at det er de ansattes kunnskap som er bedriftens verdi. Selskapet kan bygge en systemverdi ved å oppnå en viss størrelse, bygge systemer som ikke er avhengig av enkeltpersoner, etablere kvalitetssystemer, godkjenninger, rammeavtaler osv. som gjør selskapet mer robust som selskap, og mindre avhengig av den enkelte person. Bransjen har lave etableringsbarrierer, og kultur/trivsel er viktig for å beholde menneskene i organisasjonen. Veridian er selv en kunnskapsbedrift, og vi kjenner godt hvor skoen trykker i forhold til kritiske suksesskriterier for å bygge en kunnskapsbedrift.

Kunnskapsbedrifter opplever også store endringer etter pandemien med økt brukt av hjemmekontor, arbeidstakere som flytter til andre deler av landet som jobber lokalt, vanskeligere å bygge en kultur, vanskeligere mht. opplæring av nyansatte osv.

Veridian-Corporate-Sektorfokus-800x400-10

Veridian Corporate AS

Litt om oss

Veridian Corporate leverer rådgivning innen kjøp & salg av virksomheter, kapitalinnhenting og annen finansiell bistand.

Vår kreativitet, erfaring og metodiske tilnærming skaper merverdi for våre oppdragsgivere. Veridian Corporate tilstreber å ha inngående kunnskap, og et bredt nettverk av relevante aktører innen utvalgte bransjer.