Varehandel

Teamet i Veridian Corporate bistår både tekniske nisjeorienterte handelsselselskaper (B2B) og selskaper som selger til konsumenter (B2C), og har flere profilerte referanser, herunder bistand til byggevarekjeden Byggtorget ifbm. salg til Mestergruppen og Diplom-Is ifbm. kjøp av Isdalen.

Typiske trekk ved B2B handelsselskap:

  • Gjerne virksomhet innen import/agentur, engros, distribusjon
  • Høy produktkompetanse i sin nisje
  • Høy produktkvalitet og servicegrad
  • Attraktive marginer
  • Fravær av kostnader til forskning og utvikling
  • Lite behov for anleggsmidler
  • Gode utbyttemuligheter

Vi kjenner til miljøer som har spesialisert seg på å kjøpe og videreutvikle handelsselskaper både innen B2B og B2C.

Veridian-Corporate-Sektorfokus-800x400-6

Veridian Corporate AS

Litt om oss

Veridian Corporate leverer rådgivning innen kjøp & salg av virksomheter, kapitalinnhenting og annen finansiell bistand.

Vår kreativitet, erfaring og metodiske tilnærming skaper merverdi for våre oppdragsgivere. Veridian Corporate tilstreber å ha inngående kunnskap, og et bredt nettverk av relevante aktører innen utvalgte bransjer.