Varehandel

Teamet i Veridian Corporate har en rekke profilerte referanser fra bransjen varehandel, herunder bistand til byggevarekjeden Byggtorget ifbm. salg til Mestergruppen og DiplomIs ifbm. kjøp av Isdalen.

Typiske trekk ved virksomhetene i denne sektoren er:

· Høy produktkompetanse i sin nisje
· Høy produktkvalitet og servicegrad
· Attraktive marginer
· Fravær av kostnader til forskning og utvikling
· Lite behov for anleggsmidler
· Gode muligheter for å ta ut utbytte

Utfordringen her er spesielt knyttet til leverandørene, både med hensyn til fornyelser av agenturavtaler og produsentens evne til å utvikle nye gode produkter.

Vi kjenner til miljøer som har spesialisert seg på å kjøpe og videreutvikle nettopp slike virksomheter, og som derfor er vant til å håndtere risiko knyttet opp mot selskapenes agenturer.

Veridian-Corporate-Sektorfokus-800x400-6

Veridian Corporate AS

Litt om oss

Veridian Corporate leverer rådgivning innen kjøp & salg av virksomheter, kapitalinnhenting og annen finansiell bistand.

Vår kreativitet, erfaring og metodiske tilnærming skaper merverdi for våre oppdragsgivere. Veridian Corporate tilstreber å ha inngående kunnskap, og et bredt nettverk av relevante aktører innen utvalgte bransjer.