Kjøp av virksomhet

Ved et oppkjøpssøk, er selskapet aktivt ute og søker kandidater som passer inn i selskapets vekststrategi.

Veridian Corporate har nettverk innenfor små og mellomstore selskaper, og vår trinnvise metode øker sannsynligheten for å identifisere riktige kandidater. Fordelen med et oppkjøpssøk er at prosessen går uten forstyrrelsen fra andre interessenter.

Veridian Corporate AS bistår med:

  • Utarbeide oppkjøpsstrategi (oppkjøpssøk)
  • Identifisering av virksomheter som kan være aktuelle kjøps- eller fusjonskandidater
  • Verdi- og risikoanalyse med konklusjon og anbefalt fremgangsmåte
  • Fremforhandling av en avtale om kjøp eller fusjon
  • Rådgivning ved finansieringen av oppkjøpet/fusjonen
  • Bistand i en due diligence prosess
  • Utarbeidelse av dokumentasjon ved inngåelse av intensjonsavtale (Letter of Intent, LOI), kjøps-/salgsavtale (Share Purchase Agreement, SPA), samt bistand ved eventuell utarbeidelse av aksjonæravtale, ulike skattespørsmål rundt transaksjonen
  • Modeller for å optimalisere verdien mot ansattes lojalitet til transaksjonen
Veridian Corporate AS

Litt om oss

Veridian Corporate leverer rådgivning innen kjøp & salg av virksomheter, kapitalinnhenting og annen finansiell bistand.

Vår kreativitet, erfaring og metodiske tilnærming skaper merverdi for våre oppdragsgivere. Veridian Corporate tilstreber å ha inngående kunnskap, og et bredt nettverk av relevante aktører innen utvalgte bransjer.