Salg av virksomhet

Teamet i Veridian Corporate AS har lang erfaring med bistand ved salg av virksomheter. Våre metoder, og analytiske tilnærming sikrer våre klienter en best mulig løsning.

Veridian Corporate AS bistår med:

  • Planlegge salgsstrategi – ingen prosjekter er like
  • Verdivurdering med konklusjon og anbefalt prisintervall
  • Utarbeide relevant dokumentasjon for presentasjon av selskapet (IM)
  • Kontakte relevante kjøpere, og gjennomføre forhandlinger
  • Bistå i valg av transaksjonsløsning
  • Bistand ved tilrettelegging for due diligence (DD)
  • Dokumentasjon ved inngåelse av intensjonsavtale (Letter of Intent, LOI), kjøps-/salgsavtale (Share Purchase Agreement, SPA), samt bistand ved utarbeidelse av aksjonæravtale, ulike skattespørsmål rundt transaksjonen
  • Modeller for å optimalisere verdien av ansattes lojalitet til transaksjonen
Veridian Corporate AS

Litt om oss

Veridian Corporate leverer rådgivning innen kjøp & salg av virksomheter, kapitalinnhenting og annen finansiell bistand.

Vår kreativitet, erfaring og metodiske tilnærming skaper merverdi for våre oppdragsgivere. Veridian Corporate tilstreber å ha inngående kunnskap, og et bredt nettverk av relevante aktører innen utvalgte bransjer.