Tjenester

En transaksjonsrådgiver bistår eier eller selskapet med å realisere verdier, eller til vekst ved oppkjøp. Vårt rådgiverfelt har et vidt spenn av tjenester, som vi her har inndelt i åtte spesialområder.

Veridian-Corporate-tjenester-800x200-1

Teamet i Veridian Corporate AS har lang erfaring med bistand ved salg av virksomheter. Våre metoder, og analytiske tilnærming sikrer våre klienter en best mulig løsning… Les mer

Veridian-Corporate-tjenester-800x200-3

Ved et oppkjøpssøk, er selskapet aktivt ute og søker kandidater som passer inn i selskapets vekststrategi. Veridian Corporate har nettverk innenfor små og mellomstore selskaper… Les mer

Veridian-Corporate-tjenester-800x200-4

I flere bransjer opplever man store endringer i rammebetingelser, noe som igjen tvinger frem krav om lavere kostnader, effektivisering, økt kompetanse, utvikling av teknologi, eller andre… Les mer

Veridian-Corporate-tjenester-800x200-6

Virksomheter har ofte behov for strategiske endringer som etablering av nye datterselskaper, flytte deler av virksomheten inn i nytt selskap, etablering av holdingselskap, utskillelse… Les mer

Veridian-Corporate-tjenester-800x200-5

Salg til ledende ansatte fremfor salg eksternt er en enklere prosess, da ansatte kjenner selskapet godt, og det blir lite forandringer i det daglige. Prosessen er diskre overfor markedet, og det… Les mer

Veridian-Corporate-tjenester-800x200-2

Vurderes salg av virksomheten, eller har mulige kjøpere vist interesse for selskapet? Det er mange grunner til salg av bedriften, men det handler til slutt om å være godt forberedt for… Les mer

Veridian-Corporate-tjenester-800x200-7

En eksternt, uavhengig verdivurdering av virksomhet er et nyttig, og viktig dokument i flere sammenheng enn ved kjøp og salg. Veridian Corporate har lang erfaring innenfor verdivurdering… Les mer

Veridian-Corporate-tjenester-800x200-8

Selskapet har behov for fremmedkapital for å realisere selskapets vekststrategi. Veridian Corporate har ikke konsesjon fra Finanstilsynet for… Les mer