Opplevelser

Det norske kjøkkenet og norske matvarer er i kontinuerlig endring, noe som gjenspeiles i mangfoldet og kvaliteten på norske hoteller, barer og restauranter. Dette har også vært et felt der store transaksjoner har blitt gjort. Veridian Corporate bistår selskaper av en viss størrelse innen dette segmentet med å være en del av denne konsolideringen.

Veridian-Corporate-Sektorfokus-800x400-7

Veridian Corporate AS

Litt om oss

Veridian Corporate leverer rådgivning innen kjøp & salg av virksomheter, kapitalinnhenting og annen finansiell bistand.

Vår kreativitet, erfaring og metodiske tilnærming skaper merverdi for våre oppdragsgivere. Veridian Corporate tilstreber å ha inngående kunnskap, og et bredt nettverk av relevante aktører innen utvalgte bransjer.