Naturressurser

Mange refererer til sjømatnæringen som Norges nye olje, og Veridian Corporate har medarbeidere med operasjonell erfaring fra bransjen. Nylig bisto Veridian Corporate sjømatselskapet Norwegian Shores med en svært vellykket folkefinansieringskampanje.

Tradisjonelt jordbruk er i stadig endring, og vi ser et vedvarende skifte mot lokale, økologiske og spesialiserte produsenter av mat. Dette er et skifte som Veridian Corporate har stor interesse av å være en del av, og en sektor som egner seg svært godt for fokefinansiering.

Pukk- og grusbransjen er dominert av de store aktørene, som alle har gjort en rekke oppkjøp siste 10 år. Det er store synergier i et større system, hvor kostnadsstruktur og prisbildet er forholdsvis forutsigbart. Det er volum på salg som i stor grad påvirker selskapets resultater. Vi kjenner bransjen, og har bistått både ved salg, verdivurdering og som sakkyndig rettsvitne.

Veridian-Corporate-Sektorfokus-800x400-4

Veridian Corporate AS

Litt om oss

Veridian Corporate leverer rådgivning innen kjøp & salg av virksomheter, kapitalinnhenting og annen finansiell bistand.

Vår kreativitet, erfaring og metodiske tilnærming skaper merverdi for våre oppdragsgivere. Veridian Corporate tilstreber å ha inngående kunnskap, og et bredt nettverk av relevante aktører innen utvalgte bransjer.