Energi, industri & infrastruktur

Energi og Infrastruktur er områder hvor Norge har vesentlige konkurransefortrinn. Vi ser at selskaper innen fornybar energi som vannkraft, vindkraft, sol og andre alternative energikilder er attraktive investeringsobjekter i dagens marked.

Veridian Corporate har bistått kunder i den tradisjonelle oljeservicesektoren. I det siste har fornybarsektoren blitt en viktig sektor for oss, og vi har nylig bistått kunder innen hydrogen og rensing av industrielle utslipp. Vi har også tidligere bistått selskaper med unik teknologi rettet mot infrastruktur.

Robotisering/automasjon har bidratt å gjøre norske industribedrifter mer konkurransedyktige, og har bidratt til at produksjon er flyttet hjem igjen fra såkalte lavkostland. Varetransport blir redusert, og man oppnår større nærhet til- og kontroll på produksjonsleddet. Dette har gjort norske industriselskaper mer salgbare.

Veridian-Corporate-Sektorfokus-800x400-8

Veridian Corporate AS

Litt om oss

Veridian Corporate leverer rådgivning innen kjøp & salg av virksomheter, kapitalinnhenting og annen finansiell bistand.

Vår kreativitet, erfaring og metodiske tilnærming skaper merverdi for våre oppdragsgivere. Veridian Corporate tilstreber å ha inngående kunnskap, og et bredt nettverk av relevante aktører innen utvalgte bransjer.