Tech

Tech-sektoren representerer et kontinuerlig teknologiskifte med en høy grad av konsolidering. Bransjen er i kraftig vekst, og Veridian Corporate har bistått selskaper innen alt fra IT-drift, software, retail teknologiløsninger og infrastruktur.

TV og medievaner er i endring, og underholdningsbransjen har opplevd et fundamentalt skifte de siste årene. Konsumet av innholdstjenester skjer på flere digitale plattformer, og gode innholdsleverandører og distributører leverer gode resultater. Veridian Corporate bistår selskaper i strategiske prosesser, og kjenner aktørene i hele verdikjeden.

Veridian Corporate har gjennomført alt fra strategiske rådgivningsprosjekter, salg og bistått selskaper i folkefinansieringsprosesser.

Veridian-Corporate-Sektorfokus-800x400-2

Veridian Corporate AS

Litt om oss

Veridian Corporate leverer rådgivning innen kjøp & salg av virksomheter, kapitalinnhenting og annen finansiell bistand.

Vår kreativitet, erfaring og metodiske tilnærming skaper merverdi for våre oppdragsgivere. Veridian Corporate tilstreber å ha inngående kunnskap, og et bredt nettverk av relevante aktører innen utvalgte bransjer.