Eiendomsutvikling

Veridian Analyse bistår med de fleste faser innen eiendomsutvikling, fra utarbeidelse av mulighetsstudier, gjennomføring/koordinering av omreguleringer, eller som prosjektleder gjennom hele utviklingsprosessen.

veridian-analyse-tjenester-Verdivurdering-b

Tverrfaglige kompetanse

Eksempelvis gir vi råd på hvordan man optimerer eiers avkastning opp mot ønsket nivå av risikotagning, enten man ønsker å foreta hele utviklingen selv, og dermed ta all risiko på egen bok, eller der eier kun ønsker å klargjøre eiendommen for salg. Vår tverrfaglige kompetanse gjør at vi har et kontinuerlig fokus på eiendommens høyeste verdi i forhold til kostnader til utvikling, tidsbruk eller alternative muligheter.

veridian-analyse-tjenester-Eiendomsutvikling-b

Eiendomsutviklingstjenester

Våre eiendomsutviklingstjenester foretas enten med Veridian Analyse som en selvstendig rådgiver, eller i samarbeid med anerkjente arkitektfirma og juridiske spesialister. Vårt brede nettverk gjør at vi kan involvere riktig rådgiver på disse områdene, både henført til geografisk område, riktig kompetanse/erfaring og kostnadsnivå.