Finansiell og teknisk due diligence

Finansiell og teknisk due diligence er en utvidet analyse av eiendommen, gjennomført ved en transaksjon.

Ved en finansiell due diligence blir alle relevante elementer som eiendommens regnskap, leieforhold, mva. med mer blir gjennomgått, kvalitetssikret og avklart.

En teknisk due diligence gir en uavhengig vurdering av bygningens tilstand, kostnader til eventuelle utbedringer og eventuelle fremtidige vedlikeholdsbehov. En teknisk tilstandsanalyse/due diligence kan danne grunnlag for budsjetteringer og planlegging av vedlikeholds-, rehabiliterings- eller oppgraderingstiltak.

Formålet er å gi kjøper eller selger det mest nøyaktige bildet av eiendommen ved å avdekke risikoelementer og eventuelle uregelmessigheter som bør avklares/forhandles om.

veridian-analyse-tjenester-Verdioptimalisering-b

Gjennomarbeidede rapporter

Vi er meget opptatt av å utarbeide nøye gjennomarbeidede rapporter som er forståelige for både profesjonelle og mindre profesjonelle aktører. Ved å implementere dette inn i en DD-prosess tror vi at vi kan bidra til større transparens ved kjøp/salg av næringseiendom.

veridian-analyse-tjenester-Eiendomsutvikling-b

Strenge krav til integritet

Alle våre rapporter utarbeides i henhold til strenge krav til integritet, objektivitet og transparens og gir således en komplett analyse av alle relevante forhold. Erfaringsmessig vet vi at dette gir troverdighet og trygghet i en transaksjon.