Delicatessen restaurantene er solgt til EIK Servering AS

Veridian Corporate bisto som finansiell rådgiver for Concept Restaurants AS ved salg av 50,1 % av de utestående aksjene i Delicatessen restaurantene til Eik Servering AS.

Veridian-Corporate-transaksjoner-delicatessen