Eierne av av CA Technology Systems/ Kindernay kjøper CNC produksjon