Rådgiver for Østfoldforskning, LCA.no solgt til ledelsen i selskapet

Veridian Corporate har bistått Østlandsforskning med verdivurdering og formaliteter rundt en MBO (salg til ledelsen) i LCA.no

veridian-corporate-lca4