Verdioptimalisering

Vi bistår eiendomsbesittere med verdioptimalisering av eiendom.

Veridian Analyse kan bistå med verdioptimalisering av næringseiendom på en rekke områder, blant annet gjennom å forbedre eiendommens kostnadsstruktur, øke dens inntektsgrunnlag eller vurdere ny bruk som gir høyere verdi.

Eksempelvis kan vi foreta en analyse av eiendommens påstående forvaltning, og sammenligne dette opp mot nøkkeltall og erfaring fra tilsvarende eiendommer. En slik analyse kan gi indikasjoner på om man bør bytte forvalter, endre mandat eller endre rutiner i egen struktur.

veridian-analyse-tjenester-Verdivurdering-b

Foreta analyse

Vi kan også foreta en analyse av dagens bruk, og vurdere alternative utviklingsmuligheter, så som ombygning til annen type utleie, konvertering til andre formål eller påbygg/tilbygg.

veridian-analyse-tjenester-Eiendomsutvikling-b

Lang erfaring

Vår lange erfaring med ulike typer eiendommer gjør at vi kan være en god sparringsparter for å optimere verdiene på din eiendom, enten i form av en rapport som beskriver de ulike forhold eller som utførende rådgiver gjennom hele prosessen.