Volati fortsetter å vokse gjennom oppkjøpet av Norholding Invest AS

Volati har kjøpt opp samtlige aksjer i kjøkken- og interiørbedriften Norholding Invest AS. Oppkjøpet er et tilleggsoppkjøp til forretningsområdet Salix Group. Norholding Invest med
tilknyttede datterselskaper Nibu AS og Skandinavisk Beslagskompani AB (SkanCo) omsatte for ca. 140 MNOK i 2021. Oppkjøpet styrker Salix Groups markedsposisjon i Norge, hvor Nibu vil sammen med Sørbø Industribeslag AS og Gunnar Eiklid AS være en av landets ledende aktører i beslagssegmentet.

– Ytterligere oppkjøp til eksisterende forretningsenheter er en viktig del av Volatis og Salix Groups strategi for å skape langsiktig verdivekst. De styrker forretningsenhetenes markedsposisjoner og legger til merverdi gjennom synergier. I Norholding Invest kjøper vi et veldrevet selskap med en markedsledende posisjon innen kjøkken og innredning som kompletterer vårt eksisterende sortiment, sier Martin Hansson, administrerende direktør i Salix Group.

Nibu er en av Norges ledende grossister innen kjøkken og innredning og ble stiftet 1972. Selskapet leverer sine produkter til kjøkkenbutikker, VVS-leverandører og byggebransjen. Norholding Invest har også en økende tilstedeværelse i Sverige gjennom SkanCo. Oppkjøpet er Volatis femte oppkjøp i 2022 og Salix Group sitt andre.

– Med Nibu og SkanCo styrker vi vår posisjon i Norge og Sverige samtidig som vi sammen med Sørbø Industribeslag og Gunnar Eiklid, skaper en plattform for videre vekst i Norge. Oppkjøpet passer godt inn i vår strategiske satsing i Norden og vil bidra til et enda sterkere tilbud mot kunden, sier Martin Hansson.

Finansieringen skjer gjennom Volatis eksisterende kredittfasiliteter og oppkjøpet skjer umiddelbar tilgang til aksjene.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Andreas Stenbäck, administrerende direktør i Volati AB, 070-889 09 60 
andreas.stenback@volati.se 

Martin Hansson, administrerende direktør i Salix Group, 073-345 12 25 
martin.hansson@salixgroup.se
 

Volati AB (publ)

Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm
Tlf: 08-21 68 40
E-post: info@volati.se
Organisasjonsnummer: 556555-4317

Veridian-Corporate-transaksjoner-Nibu

Veridian Corporate AS

Litt om oss

Veridian Corporate leverer rådgivning innen kjøp & salg av virksomheter, kapitalinnhenting og annen finansiell bistand.

Vår kreativitet, erfaring og metodiske tilnærming skaper merverdi for våre oppdragsgivere. Veridian Corporate tilstreber å ha inngående kunnskap, og et bredt nettverk av relevante aktører innen utvalgte bransjer.

Related Posts