SEID AS rettet emisjon mot strategiske eiere

Veridian Corporate var rådgiver for selskapet i prosessen der de fire strategiske eierne Jacob Hatteland Holding AS, Herfo Finans AS, Lyse AS og TB Holding AS investerte i selskapet for å finansiere videre internasjonal vekst.

Veridian-Corporate-seid-as