Strategisk rådgivning i selskapets etableringsfase, og i en rettet emisjon