Mail4You går sammen med Artisti Campaign under et felles eierselskap Mail4You Holding AS

Veridian Corporate har bistått partene i prosessen. Samlet vil selskapet være en ledende aktør i Norge innenfor sin bransje med en samlet omsetning i overkant av 100 mill kr.

Veridian-Corporate-referanse-mail4you