Rådgivere for Nordverk Norge AS solgt til investorgruppen Nordverk Holding AS / 2017

Nordverk Norge solgt til Nordverk Holding, et investeringsselskap etablert etter initiativ fra oss. Vi bisto i transaksjonen med avtaleverk og finansiering. Nordverk Norge er leverandører av lagerløsninger fra ledende produsenter i Europa.

Veridian-Corporate-referanse-nordverk-norge-1